Спор в ДКК заради нови членове на съвета на директорите