Адел: Жената-глас, която покори света с таланта си