ИСТИНИ И МИТОЛОГЕМИ: За вярата на Вапцаров 110 г. по-късно