Какви извънрдни мерки предприеха в различните страни?