"Часовникът на Страшния съд" остана на 90 секунди до полунощ