Преместването на бежанците: Ситуацията в Елхово и Бургас