ИТН отново отхвърлят възможността за преговори с ПП