Недостиг на дърва и пелети преди отоплителния сезон