Три знакови фигури от престъпния свят - на разпит в съда