Георги Петков: Защитавам цветовете на Славия, нещата в Левски не стоят добре