Даниел Златков: Много хора ми предлагаха да се бият с мен