Пилотът на катастрофиралия самолет: Мълния прекъсна радиовръзката