Рискът от катастрофи при мокър път е три пъти по-висок