Затрудненията с продажбата на електронни винетки вече са отстранени