С преливащи от мъка очи Мъри обяви плана за оттегляне