Повече полиция и камери по пътя до морето за летния сезон