Директорът на Народния театър: Минеков иска да кадрува в театъра