Спешните медици недоволстват от заплащането за работа с болни от COVID-19