Длъжник от Петрич не знае какво се е случило с вноските му