Можеше ли да се избегне хаосът при предаването на изборните книжа?