Юрова: Мониторингът върху съдебната система на България няма да отпадне при настоящата ЕК