Проф. Пламен Киров: При третия мандат времето се забързва