Анализ на преговорния политико-исторически процес със Северна Макеодния