Кога е роден Исус Христос?

Добавил:
stenli_
преди 3 год. 11 мес.
На пръв поглед Библията не ни дава достатъчно информация за да намерим отговора на този въпрос и това е така, но само до известна степен. Не сме в състояние да разберем точната дата, но не и месецът. Да направим заедно едно изследване по въпроса и да видим до какво ще се доберем.
Службата на свещениците в Храма била разпределена с жребий за през цялата година и се предавала по наследство през годините.

1 Летописи 24:7-19
7. А първият жребий излезе за Иоиарива, вторият за Едаия,
8. третият за Харима, четвъртият за Сеорима,
9. петият за Мелхия, шестият за Меиамина,
10. седмият за Акоса, осмият за Авия,
11. деветият за Иисуя, десетият за Сехания,
12. единадесетият за Елиасива, дванадесетият за Якима,
13. тринадесетият за Уфа, четиринадесетият за Есевава,
14. петнадесетият за Велга, шестнадесетият за Емира,
15. седемнадесетият за Изира, осемнадесетият за Афисиса,
16. деветнадесетият за Петаия, двадесетият за Езекиила,
17. двадесет и първият за Яхаина, двадесет и вторият за Гамула
18. двадесет и третият за Делаия, и двадесет и четвъртият за Маазия.
19. Тоя беше редът на служението им, според който да влизат в Господния дом, по наредбата дадена им чрез баща им Аарона, според както му бе заповядал Господ Израилевият Бог.

От текста е видно, че осмият жребий се пада на Авия. Това поставя службата на Захария във втората половина на четвъртия месец (месец Тамуз), тъй като той е от авиевия отред.

Лука 1:5
5. В дните на Юдейския цар Ирод имаше един свещеник от Авиевия отред, на име Захария; и жена му беше от Аароновите потомци, и се наричаше Елисавета.


Лука 1:23-24
23.И като се навършиха дните на службата му, той отиде у дома си.
24. А след тия дни жена му Елисавета зачна; и криеше се пет месеца,

Библията ясно ни казва, че Елисавета е забременяла в началото на петия месец (месец Ав). Следва разговор, между ангел Гавриил и Мария, в който той й съобщава, че ще зачене и ще роди Син, като прави връзка между бременността на Елисавета и Мария.

Лука 1:31-36
31. И ето, ще зачнеш в утробата си и ще родиш син, Когото ще наречеш Исус.
32. Той ще бъде велик, и ще се нарече Син на Всевишния; и Господ Бог ще Му даде престола на баща Му Давида.
33. Ще царува над Якововия дом до века; и царството Му не ще има край.
34. А Мария рече на ангела: Как ще бъде това, тъй като мъж не познавам?
35. И ангелът в отговор й рече: Светият Дух ще дойде върху ти, и силата на Всевишния ще те осени; за туй, и светото Онова, Което ще се роди от тебе, ще се нарече Божий Син.
36. И, ето, твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е зачнала син; и това е шестият месец за нея, която се казваше неплодна.

От 36-тия стих става ясно, че действията се развиват през шестия месец от бременността на Елисавета или това е началото на единадесетия месец от годината на евреите (месец Шват /Сават/). Мария веднага отива при Елисавета.

Лука 1:39-42
39. През тия дни Мария стана и отиде бързо към хълмистата страна, в един Юдов град,
40. и влезе в Захариевата къща и поздрави Елисавета.
41. И щом чу Елисавета Марииния поздрав, младенецът заигра в утробата й; и Елисавета се изпълни със Светия Дух,
42. и като извика със силен глас рече: Благословена си ти между жените, и благословен е плодът на твоята утроба!

Няма никакво съмнение, че Мария вече е бременна. Тоест, тя е бременна от първите дни на единадесетия месец (месец Шват). Тъй като нормалната бременност трае 40 седмици ( 280 дни или девет месеца и десет дни), то следва, че Исус Христос се е родил девет месеца и десет дни по-късно, през първата половина на осмия месец от еврейския календар (месец Вул /Мархешван; Хешван/) от следващата година. Това съвпада с началото на месец Ноември по нашия календар.

Така че според Божието слово, Човешкия Син се е родил като бебе от Мария през първата половина на Ноември.
За да напишете коментар към тази дискусия трябва да сте член на групата!
Присъедини се към тази група

Други дискусии

преди 4 год. 2 мес.
преди 8 год. 10 мес.
преди 8 год. 11 мес.
преди 9 год. 10 мес.