Какво мислите за видеотата ни?

Добавил:
freedom_96
преди 10 год. 3 мес.
Давайте своите мнения в тази дискусия!
За да напишете коментар към тази дискусия трябва да сте член на групата!
Присъедини се към тази група
подреди по: новите отгоре | старите отгоре
 
red22blue cool bg каза:
преди 8 год. 2 мес.
Момчета аз ви обожавам но ви предлагам да снимате с модове ;) може и на многобройните ви фенове да харесат клиповете с модове :) не че и сега не са яки :) само ви предлагам.
 
pro_pvp cool bg каза:
преди 8 год. 10 мес.
%$#@!!@$#%^#&%&^%*(%$%@#%@!#&^$%&*^*(&;(_) _)*^&*%@#$#^$$@$%#^%$$%^$$&^%&%*%^(&;(&;)^$%$@$%#&%#%$^*%*%%&*^$&452t452563%@$%#^%@452$%@#$2$%#@%$@54256@^@$3@#45#$%#65356#@#5245245()_ )UTYRYDFGFYTe53$#%TDFGAE#$%@#$#E%$ :X :X :X :X :X :X
 
ulianadi cool bg каза:
преди 8 год. 11 мес.
 
epickillersbg cool bg каза:
преди 9 год. 1 мес.
(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)(yes)
 
porshe_912 cool каза:
преди 9 год. 2 мес.
много са яки ;) ама защо не снимате някои клип със SKDown ?
 
ford_mustang_1978 cool bg каза:
преди 9 год. 4 мес.
Супер са готини (yes) :)
 
freedom_96 cool grp каза:
преди 9 год. 5 мес.
Благодарим за положителните отзиви.
 
kapakoppa каза:
преди 9 год. 5 мес.
spored men sa mnogo qki ;)
 
destroido cool каза:
преди 9 год. 6 мес.
tolkova sa qki che dori pomnq purviqt epizod koyto sum im gleda
 
bimbalac bg каза:
преди 9 год. 6 мес.
вашите видеота са уникат обожавам ви :)
 
martoz10 каза:
преди 9 год. 6 мес.
vashite videota sa mnogo qkiii :) :) :) :) :) :)
 
genacka каза:
преди 9 год. 6 мес.
mno sa got
 
genacka каза:
преди 9 год. 6 мес.
iskam da izgledam posledniq vi ka4van epizod
 
destroido cool каза:
преди 9 год. 7 мес.
qki sa i to mnogo
 
vinik каза:
преди 9 год. 7 мес.
mi te sa gotini
 
freedom_96 cool grp каза:
преди 9 год. 7 мес.
Кажете на приятелите си за нас.
 
zvezdio1999 cool каза:
преди 9 год. 7 мес.
mn sa dobri bravo
 
minecrafterbg_ cool bg каза:
преди 9 год. 7 мес.
УНИКАЛНИ ;) ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ В СЪЩИЯ ДУХ !
 
skyoto11 cool каза:
преди 9 год. 7 мес.
яккккккккккккккккккккккккккккиииииииииииииииии
 
minecrafterbg_ cool bg каза:
преди 9 год. 7 мес.
Защо не направите някой епизод за Herobrine или нещо такова :)
  • 1
  • 2
(0-20) общо:32

Други дискусии

Чат! нова
преди 8 год.
преди 8 год. 7 мес.