Ted - Ideas Worth Spreading

частна

Видео

Все още няма отворени дискусии.

Описание На Групата

TED - Идеи, които си струва да се разпространят