VBox7 logo

innovationinaction

Инициативата „Иновация в действие“ на Солвей Соди с основното партньорство на Аурубис България цели да инвестира в млади хора в България като развива техните знания и практически умения и ги подкрепя в създаването на иновативни проекти.

Кандидатствайте
за участие до 5 юни 2016г. на www.innovationaction.eu


В „Иновация в действие“ 2016 ще бъдат избрани да участват над 100 иновативни млади хора, които имат желание да реализират устойчиви проекти в сферата на технологичните и социални иновации, здравословния живот и безопасността.

„Иновация в действие“ се провежда едновременно в София и Варна, а участници от други градове в страната ще имат възможност да се включат дистанционно чрез специални онлайн обучителни сесии.

Последни