VBox7 logo

От архива: Желю Желев за 10 ноември 1989 г.

80 05.06.2019 Инфо

Наричам това Сан-стефански синдром: даряват ти държава, а ти страдаш, че не е по-голяма. А днес - вместо да се радваме, че сме се озовали в най-богатото и щастливо място на Земята - мърморим и мразим, пише Ивайло Дичев.