Ненормалниците на Хавай

Помогнете на Мариян:
facebook.com/HELPFORMARIAN
www.facebook.com/NENORMALNICITE. Полицията се появи заради сигнал за нарушаване на обществения ред и 2ма от Ненормалниците бяха арестувани

nenormalnicite_official