Котка пее песен

Котка пее на точните места в песента.

profesional1999