Превеждане суб с програма.

! Програмата има интервал на преведен суб изчаквате

guruk