Продължава евакуацията на бежанци от Либия

TV Evropa