Преподавателите и персоналът в университетите ще бъдат тествани за коронавирус

TV Evropa