Можеш ли да почувстваш това? Сърцето ми не е достатъчно силно!

Дори не знам как успях да напиша субтитрите! I'm so emotional right now fuck!

legendbyun