Белият Мечо Си Играе

Бяла мечка си играе весело.

mariane