Небесни Татко - Дон Моен

червеношийката попитала врабчето: "защо хората изглеждат толкова угрижени и нещастни?" то отговорило: "защото си нямат небесен баща, като нас "

bullet95