VBox7 logo

Емаскулацията на бялата мъжка идентичност - The Emasculation of White Male Identity

73 09.01.2019 Инфо

Всяко културно движение и свързаните с него социални феномени, които се случиха на Запад през последните 100 години, е предназначено за една единствена, опустошителна цел...


Every cultural movement and its corollary social phenomena that has occurred in the West for the past 100 years has been designed for a single, devastating purpose...

Авторско видео - VertigoPolitixNotifications platforms:

https://twitter.com/VertigoPolitix

https://gab.ai/VertigoPolitix


Alternate Video Platform:

https://www.minds.com/VertigoPolitix


Youtube Backup:

https://www.youtube.com/channel/UCJfaDyoLQRobTFjm_ulTWIQ

https://www.youtube.com/channel/UCP-rwC3mqNH1cVYYVZHziKw
Website: https://vertigopolitix.wordpress.com/