ИЗ ПЛЕВЕНСКА ОБЛАСТ /част 33/ Червен бряг - Долни Дъбник - Плевен

29.07.2022 г.
Пътуване с влак от Червен бряг до Долни Дъбник и с автобус от Долни Дъбник до Плевен.

gwlahliev