"зоната". Филмът припомня уроците на етническото напрежение и войната в Южна Сърбия-авт.ваня Манолов

Най-големите бойни действия в южна Сърбия станаха в началото на войната в Македония през февруари и март 2001 година. След края на войната в Косово 1999 година бе създадена демилитаризирана зона от 5 км. между Косово и Централна Сърбия. Тогавашната югосла

vania555_manolova