[текст] Sarafa - София де Женейро

Много истини, в една песен!!

daqnka_kalpazanka