Вкусът на утрото - Caribiana

Стиховете на Caribiana са толкова истински, докосващи... Ето един от тях...

deia68