ЕС отпуска на България над 62 млн. евро за плащания по Натура 2000

Повече от 62 млн. евро отпуска ЕС за плащания по Натура 2000 по линия на Програмата за развитие на селските райони до 2020 г. Както в стария програмен период, така и в новия 2014-2020 мярката се прилага година за година.

TV Evropa