Познавам ли моята България? - Първото Състезание проведено в Клисура на 02.03.2010

Ученическо състезание С 3D хартиени макети
В гр. Клисура се проведе ученическо състезание „Познавам ли моята България?", посветено на Националния празник 3 март. Организатори са ОУ „Хр. Г. Данов” – гр. Клисура и „Камея Дизайн” ООД - София.
Деца от 6 и

kamea_design