VBox7 logo

Бв3622 пристига на гара Искър.

Благодаря на машинистите за хубавият поздрав.