Тактики за намаляване вероятността от заразяване с вируси и бактерии.

Тактики за намаляване вероятността от заразяване с вируси и бактерии.
Не са включени заразите предавани по полов и генетичен път.
Спазването на описанието не гарантира 100% здраве, но намалява риска с 60%.
Ваксините и стимулаторите не винаги са ефикасни и дълготрайни.

todor brassmonger