Българин силен, здрав...тренира [стз Отбора - Силен]

Facebook страницата ни: http://www.facebook.com/atf.team ***************
Официален клип на песента "Силен" в изпълнение на "СТЗ Отбора" и участието на "АТФ Пловдив" ***********

atf_plovdiv