Leshper Art Crew & So Called Crew - В.е.ч.н.и

инструментал: Евгени (SoCalledCrew)
смесване и мастеринг: Nowallz (Xprsn)
обложка: Trasher Art

Записано в XPRSN Studio София
https://www.xprsn.org
https://www.facebook.com/SoCalledCrew
https://www.facebook.com/LESHPERARTCREW
https://www.facebook.com/jlucezar
https://www.facebook.com/trasher.art
https://www.facebook.com/Xprsn


SCC
XPRSN

xprsntv