Бардът Бойко Георгиев изпълнява "Вяра" на Н.Вапцаров

vesali