VBox7 logo

Електронен читателски картон в Лесотехнически университет-презаписване на книги

72 22.08.2013 Инфо

Библиотечен софтуер. Лесотехнически университет-библиотека. Разработка на СофтЛиб ООД и Примасофт ООД