Завръщането на Васил Левски

Наближава тъжната дата,на която си спомняме за най-великия българин...За мен февруари е неразривно свързан с нея.Поклон Дяконе!Поклон Апостоле!!!За всеки българин е ясно какво е величието на едно Безсмъртие в лицето на Васил Левски.
ПОКЛОН,АПОСТОЛЕ!

elanor11